Imutabilne i blockchain tablice u Oracle 19c

Track

Baza podataka i infrasturktura

Datum i vrijeme

srijeda, 18. listopad 2023., 17:55

Dvorana

Dvorana C

Trajanje

45'

Ova prezentacija je nastavak prezentacije "Funkcijska paradigma i baze podataka" sa HrOUG 2019.Podsjetimo se, u posljednjih nekoliko godina funkcijsko programiranje je steklo veliku popularnost u odnosu na imperativno programiranje (napomena: objektno-orijentirano programiranje je također imperativno).Funkcijsko programiranje, kao i logičko programiranje, po nečemu je vrlo slično programiranju u SQL-u - visoko je deklarativno.U prezentaciji iz 2019. osvrnuli smo se na funkcijsko i logičko programiranje, te raspravili o tome kako bi se neke ideje iz funkcijskog programiranja mogle primijeniti na programiranje baza podataka.Glavna tema bilo je razmišljanje o "funkcijskom radu" s podacima u bazi podataka:Možemo li u bazi podataka raditi na sličan način kao što funkcijski jezici rade sa imutabilnim kolekcijama, bez UPDATE i DELETE (samo sa INSERT)?Te ideje nisu nove, zagovarao ih je još 80-tih Jim Gray (znanstvenik na području baza podataka i transakcijskih sustava, dobitnik Turingove nagrade 1998. godine), ali su u zadnje vrijeme ponovno "moderne".Oracle nas je pozitivno iznenadio i realizirao te ideje u Oracle DBMS-u 21c, a onda je te realizacije ugradio i u 19c - blockchain tablice u verziji 19.10, a imutabilne tablice u verziji verziju 19.11.

Detalji o predavanju

Razina težine: Srednje detaljno
Poželjna funkcija slušatelja: Programeri , DBA
Grupa aktivnosti: Baza podataka i infrasturktura

O predavaču

T-Shirt pokrovitelj

Pokrovitelj lokacije

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Linkedin

Pratite nas na Linkedinu

Prati nas na Twitteru

Pratite nas na Twitteru

Prati nas na Facebooku